Evidom- savjetovanje
& edukacija domova za starije

Potreba za aktivnostima,
bolja kvalitete života u domu za starije

Fizička aktivnost je medij preko kojeg pojedinac može ostvarivati socijalnu interakciju u samome domu. Baveći se grupnom fizičkom aktivnosti, pojedinac stječe sve dobrobiti fizičke aktivnosti, ali mu istovremeno fizička aktivnost pomaže u stvaranju društvenih mreža u Domu.
Razne aktivnost u domu s korisnicima trebali bi biti važna karika u modelu funkcioniranja samih domova, koji bi trebali promovirati i poticati zdrav aktivan stil života ljudi starije životne dobi.

Aktivan dom znači veseliji i zdraviji dom.

Kako mi sudjelujemo u radu Vašeg doma - SOCIJALNI RADNIK kao stručni suradnik

Organizacija aktivnosti

Nakon izrade individulanih planova, za Vaš dom se organiziraju aktivnosti koje su prihvatljive korisnicima vašeg doma.

Stručni suradnik socijalni radnik u domu

Kao organizator aktivnosti, sudjelujem u izradi planova za vaše korisnike, rješavanje problematike vezane uz poslovanje doma.

Edukacija djelatnika- seminari

Edukacija djelatnika za izvođenje samih aktivnosti, te potpora tokom rada s korisnicima.

Organiziranje događanja u domu

Roditeljski sastanci s obiteljima korisnika doma su odličan način za upoznavanje samoga korisnika i njegove obitelji.

Korisnici o aktivnostima

Zahvaljujemo svim starijim osobama koje su prošle kroz naš život, i svima onima koji će naš život oplemeniti u budućnosti novim spoznajama, smijehom i neiscrpnom mudrošću.
Sreća prati hrabre.