Moje usluge

Sve usluge za vaš dom za starije na jednom mjestu.

Organizacija aktivnosti

Za uspješnu provedbu aktivnosti, potrebna je izrada individualnih planova svakog korisnika. Pomoću samih planova, na temelju odgovora korisnika, možemo dobiti cjelokupnu sliku samog doma te tako naći odgovarajuće aktivnosti koje korisnici žele u domu raditi.

Edukacija djelatnika

Prema zadnjem istraživanju sindroma iscrpljenosti u domovima za starije osobe, emotivna iscrpljenost se navodi kao najveći problem u radu sa starijim osobama. Svakodnevno vaši radnici prolaze kroz raznolike izazove koje pred njih stavlja sama briga za starije i nemoćne. Dodatna edukacija i pomoć samim radnicima efikasno diže kvalitetu samoga doma.

Stručni suradnik u domu za starije

Samo poslovanje doma je izrazito složeno. Vlasnik doma se svakodnevno nosi sa raznim izazovima u brizi za starije osobe. Kao stručni suradnik se bavim radom samoga doma. Svakodnevnim razgovorima sa korisnicima i radnicima te u dogovoru sa vlasnikom doma rješavamo izazove u poslovanju.

Organiziranje događaja u domu

Inovacija u radu doma su roditeljski sastanci sa obiteljima korisnika. Takvi sastanci omogućavaju samim obiteljima da sudjeluju u radu doma. Kroz takve sastanke povećavamo zadovoljstvo obitelji korisnika te preko njih i samih korisnika doma.

Korisnici o meni

Mišljenje korisnika je vrlo bitna stavka svake organizacije aktivnosti