NAŠE USLUGE – Tim Evidom

Stručni tim Evidoma čine : socijalni gerontolog, socijalni radnik, radni terapeut, psihoterapeut i odvjetnik.

Cjelokupni proces rada stručnog tima (socijalni gerontolog, socijalni radnik, radni terapeut, psihoterapeut, odvjetnik) koji Evidom pruža predstavnicima obiteljskih domova, voditeljima i ravnateljima domova, nastao je zbog niza faktora, a koji uključuju:

  1. Nedostatak stručnog kadra, odnosno socijalnih radnika na tržištu rada koji bi radili u domovima za starije

  2. Nemogućnost zapošljavanja socijalnih radnika na nepuno radno vrijeme sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružatelje socijalnih usluga na ugovor o radu zbog uvjeta odredbi Zakona o radu (ograničenje dodatnog rada na 180 sati godišnje)

  3. Nemogućnost zapošljavanja socijalnih radnika na nepuno radno vrijeme zbog odbijanja davanja dozvole poslodavca s kojim socijalni radnik ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme

  4. Rad socijalnog radnika potrebno je prilagoditi radu u malom domu za starije na nepuno radno vrijeme, zbog drugačijih uvjeta rada i vremena i količine rada.

  5. Želje doma za starije osobe za stručnim suradništvom koje će poboljšati samu kvalitetu doma, te biti pomoć u radu kao savjetnik predstavnika/voditelja/ravnatelja doma

NAŠ TIM